Hva er lykke egentlig ?

Om man søker opp lykke i Wikipedia finner man følgende svar :
Lykke er en dyp glede eller følelsen av dette. Lykkebegrepet er brukt innen filosofi, religion og psykologi, men definisjonene, innholdet og forståelsen av fenomenet varierer. Ordet lykke kan også bety flaks, medgang eller heldig skjebne.
FNs «Indeks for menneskelig utvikling» brukes på samme måte som bruttonasjonalprodukt for å måle velstand og velferd i ulike land. Disse indikatorene kan også tolkes som et uttrykk for å måle lykke. Lykke vil i denne sammenhengen være avhengig av helse, trygghet, opplevd egenverd, familietilknytning, graden av skjevfordeling i et samfunn og en rekke andre faktorer.

Som norsk statsborger kan vel ordet lykke/glede litt mer “overfladisk” vil jeg tro enn i land med litt mindre penger i statskassen; jeg ser bare for meg at om man hadde bodd i f.eks et krigsrammet land i Afrika med mye høyere fattigdom enn her hjemme er det kanskje litt mindre ting som får en til å føle en vis lykke. Eller er det heller slik at vi her oppe i velstående nord begynner å miste litt fotfeste for hva faktisk man bør sette pris på i livet og kanskje begynner å glede oss over ting i materialistisk form som egentlig ikke burde bety så mye for oss. Det er faktisk skummelt å tenke på at man kan føle så mye på denne såkalte lykkefølelsen av å f eks kjøpe enda et par nye sko , når man har 13 par sko hjemme i skapet.

Lykke og  hverdagslykke har også den egenskap at den kan smitte over på andre mennesker rundt deg.
Alle har nok opplevd dette fra tid til annen , om man selv er litt nedenfor en dag og omgåes en med godt humør og positive tanker så smitter dette gjerne over på deg og dagen blir plutselig litt lettere enn den var til å begynne med, og kanskje du til og med klarer å smitte dine positive tanker over på en annen person igjen…
Hverdagslykke handler om å føle seg bra og å kunne oppleve glede, mening og tilfredshet. Er du glad, er det lettere å sette pris på alle de tingene du ser og opplever hver dag.  At du føler deg bra gjør at du knytter bedre vennskap, har bedre helse og at du til og med lever lengre. I tillegg blir vi mer kreative og får mer pågangsmot. Og enda bedre – gode følelser forebygger de negative, så med fokus på hverdagslykke blir vi mindre triste og nedstemte.
Så kanskje ordet lykke bygger litt på hvordan man har det med seg selv ; kanskje det er lettere og føle en type av lykkefølelse om man er rolig og hamonisk i hverdagen.
At det er positivt på hjemmeplan , at man har en jobb man gleder seg til å gå til hver dag , at helsen er tipptopp og at det sosiale nettverket er mennesker man vet er der for en og støtter deg fult ut.
Man kan føle lykke når man oppnår satte mål , man kan oppleve lykke når noen du bryr deg om gjør det bra i jobbsammenheng , når familie/venner rundt deg er lykkelige og glade , eller når man går en tur stille og rolig i skogen.

Jeg tror nok alle kan bli flinkere gledesspredere hvertfall og alle kan nok til tider ha godt av å ta seg 5 minutter å gi seg selv litt selvskryt i hverdagen.
Gå litt utenfor sitt eget skall og faktisk fortelle en selv at man er bra nok.

Det skal ikke så store ting til for å oppleve glede i hverdagen. Her er noen tips:

*Smil til verden! Blir du glad hvis noen smiler til deg, sier at du er fin på håret eller har kul genser? Sjansen for at andre blir like glade er stor. Prøv det!
*Vær en god venn. Alle trenger gode venner, og alle kan være en god venn. Vis at du bryr deg. Hør etter hvis noen vil fortelle deg noe.
*Jeg er bra! For at andre skal like deg må du aller først like deg selv. Det er ikke alltid lett, men prøv å finne tre bra ting med deg selv. Husk på dem! Tenk på hva vennene dine ville sagt om deg, og finn de samme ordene om deg selv.
*Si nei til negative tanker! Du kan være med på å styre tankene dine. Istedenfor å tenke ”å, han dyttet meg med vilje, han liker meg ikke” kan du tenke ”her var det jammen trangt, han mente ikke å komme borti meg.” Da kan du klare å snu den negative spiralen.
*Alle gjør feil! Verken du eller jeg er perfekte. Vi gjør og sier rare og dumme ting, men ofte er det ikke vondt ment. Hvis vi husker at alle gjør feil innimellom blir det lettere å si unnskyld og å tilgi.

Så i bunn og grunn er det like mange svar på lykke som det finnes mennesker i verden , det som kanskje er likt for de fleste er at lykke er noe alle vil føle og kjenne på hver eneste dag uansett hvilken tolkning vi har på ordet og følelsen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »